Sadni materijal spreman za sadnju

Po želji kupca sadni material može biti porezan, parafinisan, za maloprodaju i pojedinačno upakovan. Sve se ovo odnosi na komletan navedeni sadni material iz proizvodnog programa preduzeća.